Om mig

Margareta Hedström blev specialist i ortopedisk kirurgi 1993 och tjänstgör nu som överläkare vid ledplastiksektionen Karolinska sjukhuset Huddinge. Hon disputerade 2001 med en avhandling om anabol interventionsbehandling efter höftfraktur och erhöll docentur 2009. Margareta Hedström sitter i styrgruppen för Svenska höftfrakturregistret, hon är ledamot i Riksstämmedelegationen.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde Höftfrakturkirurgi, pre- och postoperativt omhändertagande. Komplikationer och riskfaktorer.

Artros i knäleden, könsskillnader i funktion, smärta och livskvalitet före och efter knäledsplastik.

Utbildning

Undervisningsområde Artros och ledplastikkirurgi. Höftfrakturkirurgi, pre- och postoperativt omhändertagande.