Om mig

Margareta Hedström blev specialist i ortopedisk kirurgi 1993 och tjänstgör nu som överläkare vid ledplastiksektionen Karolinska sjukhuset Huddinge. Hon disputerade 2001 med en avhandling om anabol interventionsbehandling efter höftfraktur och erhöll docentur 2009. Margareta Hedström är registerhållare för RIKSHÖFT.

Forskningsbeskrivning

"From bench to bedside". Subgruppering av patienter med artros baserat på biomarkörer, objektiva funktionstest och patientrapporterad smärta för bättre diagnostik och riktad behandling. Kohortstudier, interventionsstudier (RCT) och kvalitativa studier. BIOFUNC och Empowermentprojekten. 

Samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset Ortopedkliniken Huddinge, CLINTEC Karolinska Institutet, Motoriklab ALB and Department of Women's and Children's Health.  CMM och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola, Capio Arthro Clinic, Hässelby AVC Akademiskt Primärvårdscentrum Region Stockholm, MIQA gruppen Kompetensgruppen för psykoterapi och Capio Ortopediska huset. 

Nationella registerstudier av patienter med höftfraktur med subgruppsanalyser för kön, åldrar, och socioekonomi. 

Samarbeten Karolinska Universitetssjukhuset Ortopedkliniken Huddinge, CLINTEC och IMM (Enheten för Epidemiologi) Karolinska Institutet. Svenska Demensregistret (SweDem) och Svenska Höftfrakturregistret (RIKSHÖFT). 

Utbildning

Undervisningsområde Artros och ledplastikkirurgi. Höftfrakturkirurgi, pre- och postoperativt omhändertagande.