Om mig

Jag är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och har arbetat inom barncancervården på Karolinska Universitetssjukhuset, numera Astrid Lindgrens Barnsjukhus, sedan 1977. Mina olika funktioner inom barncancervården har varit indelade i 10-års perioder; slutenvård, öppenvård, konsultssjuksköterska samt undervisning och forskning. Genom åren har jag speciellt intresserat mej för de cancersjuka barnens sociala liv under pågående behandling och startade 1977 det nationella nätverket av konsultsjuksköterskor inom barncancervård, vars huvudsyfte är att förhindra social isolering av barn med cancer, och var fram till 2014 dess sammankallande.

Jag disputerade 2011 och mitt forskningsområde var barncancer, skola och infektioner. Idag kombinerar jag vårdutvecklingsarbete på barncancerenheten med ansvar för den nationella utbildningen i barnonkologisk vård på KI och forskning inom klinisk etik i Pernilla Pergerts vårdvetenskapliga forskargrupp, barncancerforskningsenheten, KI.

I samarbete med representanter från de andra nordiska länderna startade jag det nordiska samarbetet Nordiska sjuksköterskor inom barnonkologin (NOBOS).

Intresseområden/kompetens: barnonkologisk omvårdnad/vårdvetenskap och klinisk etik.

Forskningsbeskrivning

Jag ingår i forskargruppen "Vårdvetenskaplig barncancerforskning" där jag genomför forskning inom  klinisk etik med fokus på det etiska klimatet och moralisk stress. Tillsammans med Pernilla Pergert har jag översatt och kulturellt anpassat frågeformulär om det etiska klimatet (HECS-S) och moralisk stress (MDS-R) till svenska, som därefter översatts och kulturellt anpassats till de andra nordiska språken (finska, danska, isländska och norska), och används i en nordisk studie inom barncancervården.  

Pedagogiska meriter

Jag har genom åren undervisat i barnonkologisk omvårdnad och kvantitativ metod på bl.a. specialistutbildningarna barn och ungdom och onkologi för sjuksköterskor och är ansvarig för den nationella utbildningen i "Barnonkologisk vård för sjuksköterskor" som genomförs i samarbete med uppdragsutbildningen vid KI och Barncancerfonden.  

Utbildning

  • Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning, KI, 2020.
  • Universitetsdiplom i barnonkologisk vård (30 hp), Karolinska Institutet (KI), 2015.
  • Medicine doktorsexamen inom pediatrisk vetenskap, KI, 2011.
  • Magisterexamen, KI, 2007.
  • Kandidatexamen, Sophiahemmets högskola i Stockholm, 2005.
  • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, KI, 1981.
  • Sjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- & sjukvård, Sophiahemmets högskola i Stockholm, 1977.