Om mig

Professor i klinisk oral immunologi, studierektor för forskarutbildning och forskargruppledare på Institutionen för Odontologi.

Jag är legitimerad tandläkare och gick min forskarutbildning och grundutbildning på KI. Efter min postdoc-tjänstgöring i USA vid The Scripps Research Institute blev jag rekryterad till Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) för att fortsätta forska om immunsvar vid infektionssjukdomar och vaccination. I 2004 blev jag utsedd docent på KI och universitetslektor år 2009. 

Genom mitt uppdrag som studierektor för forskarutbildning vid DentMed (sedan 2010) respektive MTC har jag fått en mycket god erfarenhet och insikt om forskarutbildning. Som professor i ett kliniskt ämne har jag även pedagogiska och kliniska erfarenheter från klinisk grundutbildning. Jag handleder doktorander och postdocs, och min grupps forskning stöds av flera externa forskningsanslag. Jag har publicerat vetenskapliga arbeten som har citerats över 3500 gånger. Jag arbetar aktivt med nationella och internationella förtroende- och styrelseuppdrag, och som associate editor för internationella vetenskapliga tidskrifter.

Forskningsbeskrivning

Group members

Dr. Michal Sobkowiak, Postdoc, Dr Sobkowiak holds a PhD in mucosal immunology 

Dr. Pooja Tajpara, Postdoc, Dr. Tajpara holds a Master in Biotechnology and a PhD in human tissue immunology.

Dr. Mahin Ghorbani, Postdoc, Dr Ghorbani has a PhD in metatranscriptome analysis of gut microbiome and biomarker discovery.

Dr. Sabrina Naud, Postdoc, Dr Naud holds a PhD in human microbiota, culturomics approach as well as bioinformatics.

PhD students: Liyan Lu (DDS), Rahul Harshad Nagadia (DDS, MD, Specialist in Oral and Maxillofacial Surgery), Khaled Al-Manei (DDS, MSc Specialist in Endodontics)

Co-supervisor to PhD students Asif Halimi (MD, Specialist in Surgery)

Alumni

Tanja Näslund PhD degree 2009, Anna Pasetto PhD degree 2012, Haleh Davanian PhD degree 2014, Michal Sobkowiak PhD degree 2019. Hassan Alkharaan PhD degree 2021. Katie Healy PhD degree 2022, Zeeshan Ateeb PhD degree 2023.

Dr. Anila Yasmeen, Postdoc. Dr. Balasiddaiah Anangi, Postdoc. Dr Rogier Gaiser, Dr Haleh Davanian, Dr Giorgio Garbarini.

Research awards

Cancerfonden, Vetenskapsrådet, KI KID faculty funds, CIMED, Johnson & Johnson Innovation Award, KI/SLL SOF, ALF Stockholm, Radiumhemmets Forskningsfond, NBIS/SciLifeLab Bioinformatics Long-term Support