Margaret Sällberg Chen

Margaret Sällberg Chen

Professor

Om mig

Professor i klinisk oral immunologi. Forskargruppledare på Institutionen för Laboratoriemedicin. Lärarrepresentant vid Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) på KI.

Jag är legitimerad tandläkare och gick min forskarutbildning och grundutbildning på KI. Efter min postdoc-tjänstgöring i USA vid The Scripps Research Institute fortsatte jag forska på Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) med att utveckla nya RNA vacciner och immunoterapi för infektionssjukdomar och cancer. 

Jag arbetar aktivt med forskarutbildning genom mitt uppdrag som lärarrepresentant vid KFU. Jag har varit studierektor för forskarutbildning vid DentMed (2010-2023) och MTC (2004). Som professor i ett kliniskt ämne har jag även pedagogiska och kliniska erfarenheter från klinisk grundutbildning. Jag handleder doktorander och postdocs och vår forskning stöds av flera externa forskningsanslag. 

Jag har publicerat vetenskapliga arbeten som har citerats av ca 4000 andra studier. Jag arbetar aktivt med nationella och internationella förtroende- och styrelseuppdrag, och är associate editor för internationella vetenskapliga tidskrifter.

Forskningsbeskrivning

Group members

Dr. Michal Sobkowiak, Research specialist, Dr Sobkowiak holds a PhD in mucosal immunology 

Dr. Pooja Tajpara, Postdoc, Dr. Tajpara holds a Master in Biotechnology and a PhD in human tissue immunology.

Dr. Mahin Ghorbani, Postdoc, Dr Ghorbani has a PhD in metatranscriptome analysis of gut microbiome and biomarker discovery.

Dr. Zara Ahmad Khan, Postdoc, Dr Naud holds a PhD in human microbiota and microbial proteomics.

PhD students: Liyan Lu (DDS), Rahul Harshad Nagadia (DDS, MD, Specialist in Oral and Maxillofacial Surgery), Khaled Al-Manei (DDS, MSc Specialist in Endodontics). Affiliated research students: Agne Kvedaraite (DDS, FTV Regio Stockholm), Choon Boon Too (Singapore NTU).

Co-supervisor to PhD students Asif Halimi (MD, Specialist in Surgery)

Alumni

Tanja Näslund PhD degree 2009, Anna Pasetto PhD degree 2012, Haleh Davanian PhD degree 2014, Michal Sobkowiak PhD degree 2019. Hassan Alkharaan PhD degree 2021. Katie Healy PhD degree 2022, Zeeshan Ateeb PhD degree 2023.

Dr. Anila Yasmeen, Postdoc. Dr. Balasiddaiah Anangi, Postdoc. Dr Rogier Gaiser, Dr Haleh Davanian, Dr Giorgio Garbarini.

Research awards

Cancerfonden, Vetenskapsrådet, KI KID faculty funds, CIMED, Johnson & Johnson Innovation Award, KI/SLL SOF, ALF Stockholm, Radiumhemmets Forskningsfond, NBIS/SciLifeLab Bioinformatics Long-term Support