Om mig

Professor i klinisk oral immunologi, studierektor för forskarutbildning och forskargruppledare på Institutionen för Odontologi.

Jag är legitimerad tandläkare och gick min forskarutbildning och grundutbildning på KI. Efter min postdoc-tjänstgöring i USA vid The Scripps Research Institute blev jag rekryterad till Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) för att fortsätta forska om immunologi och immunsvar vid infektionssjukdomar och vaccination. I 2004 blev jag utsedd docent på KI och universitetslektor år 2009.

Genom mitt uppdrag som studierektor för forskarutbildning vid DentMed (sedan 2010) respektive MTC har jag fått en mycket god erfarenhet och insikt om forskarutbildning. Som universitetslektor har jag även pedagogiska och kliniska erfarenheter från klinisk grundutbildning. Jag handleder doktorander och postdocs, och min forskning har stöd av externa anslag. Jag har publicerat över 65 vetenskapliga arbeten och 2500 citeringar, jag arbetar aktivt med nationella och internationella förtroende- och styrelseuppdrag, bl.a. som editorial member för tidskriften Nature Scientific Reports. 

Forskningsbeskrivning

Group members

Dr. Haleh Davanian, Postdoc, Dr. Davanian holds a PhD degree in RNA sequencing.

Dr. Giorgio Gabarrini, Postdoc, Dr Gabarrini holds a PhD degree in oral microbiology.

Dr. Michal Sobkowiak, Postdoc, Dr Sobkowiak holds a PhD degree in mucosal immunology 

PhD students: Hassan Alkharaan (DDS), Katie Healy (MSc), Liyan Lu (DDS), Rahul Harshad Nagadia (DDS, MD, Specialist in Oral and Maxillofacial Surgery)

Co-supervisor to PhD students Asif Halimi (MD, Specialist in Surgery), Zeeshan Ateeb (MD), Ann Morgell (MD)

Alumni

Tanja Näslund PhD degree 2009, Anna Pasetto PhD degree 2012, Haleh Davanian PhD degree 2014, Michal Sobkowiak PhD degree 2019.

Dr. Anila Yasmeen, Postdoc. Dr. Balasiddaiah Anangi, Postdoc.

Research awards

Cancerfonden, Vetenskapsrådet, KI KID faculty funds, Johnson & Johnson Innovation Award, KI/SLL SOF, ALF Stockholm, Radiumhemmets Forskningsfond, NBIS/SciLifeLab Bioinformatics Long-term Support

 

Loading bibliometrics...