20190410_225950.jpg

Maria Fjell

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är Leg. sjuksköterska och tog examen från Karolinska Institutet år 2004. Jag började min sjuksköterskekarriär på Södersjukhuset med inriktning akutmedicin/lungmedicin. Därefter började jag arbeta inom öppenvården på Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset år 2005 framförallt med malignt melanom för att sedan under det året byta till bröstcancer. Under min tid på Radiumhemmet gick jag specialistutbildningen inom onkologisk omvårdnad också på Karolinska Institutet och tog examen år 2009. Bröstcancervården med tillhörande forskning har alltid legat mig varmt om hjärtat och varit ett stort intresse. Jag har under mina kliniskt verksamma år som både sjuksköterska och sektionsledare på Bröst- och sarkommottagningen på Radiumhemmet, haft förmånen att få arbeta tillsammans med världsledande forskare inom såväl onkologi som onkologisk omvårdnad och det var det som lade grunden till mitt intresse för forskning. När Forskarskolan i Vårdvetenskap utlyste en doktorandtjänst år 2014, blev det således ett naturligt steg för mig att ta.

Jag har under mina doktorandstudier också varit processledare för Bröstcancer på Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland mellan åren 2016 och 2017 samt är sedan år 2016 medlem i regionala vårdprogramgruppen för bröstcancer. Sedan år 2019 sitter jag med i styrgruppen för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer (NKBC) samt som omvårdnadsansvarig i Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG).

 

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Jag ingår i forskargruppen ICare där forskning fokuserar på Interaktion, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Innovation, Intervention och Implementering.

Mitt avhandlingsarbete är en randomiserad kontrollerad studie på 150 patienter, där effekten av en interaktiv app för symtomrapportering ska utvärderas hos patienter som genomgår neoadjuvant cytostatikabehandling för bröstcancer (PhONEME-Bröstcancer). Patienterna rapporterar symtom i appen under behandlingstiden och har tillgång till egenvårdsråd samtidigt som vårdpersonalen kan monitorera dem via ett tillhörande webbgränssnitt och hantera larm som kan genereras om symtom som rapporteras skulle vara av allvarligare grad. Studien och datainsamlingen pågick mellan juni 2015 och avslutades i oktober 2017.

Att under många år av kliniskt arbete få möta, stötta och hjälpa patienter med bröstcancer till att utifrån ett helt annat perspektiv få studera, testa och utvärdera ett verktyg som kan förbättra omvårdnaden ytterligare och minska påfrestningarna från behandlingen hos dessa patienter, är en fantastiskt rolig, spännande och intressant möjlighet.

Utbildning

  • ​2014-idag Forskarutbildning Karolinska Institutet  
  • 2007-2009 Specialistsjuksköterskeexamen onkologisk omvårdnad Karolinska Institutet  
  • 2001-2004 Sjuksköterskeexamen Karolinska Institutet

 

Loading bibliometrics...