marcus.jpg

Marcus Brafors

Anknuten till Forskning

Forskningskoordinator

Om mig

Jag arbetar som Forskningskoordinator för REWHARD (RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure). REWHARD är en nationell forskningsinfrastruktur som syftar till att säkerställa den långsiktiga överlevnaden, utvecklingen och användningen av ett antal komplementära, högkvalitativa longitudinella databaser i Sverige.

Utbildning

M.Sc. Nationalekonomi

Loading bibliometrics...