Forskningsbeskrivning

Jag kombinerar beteendemetoder, beräkningsmodellering, farmakologiska manipuleringar och bildteknik som fMRI, PET och MEG. Mina forskningsintresse består numera av: att förstå den roll som neuromodulatorer dopamin har i motivationsprocessen och beslutsfattande; att förstå sambandet mellan försämringen av det dopaminerga systemet och kognitiv försämring vid normalt åldrandet; att förstå hippocampus roll vid alstring av adaptiva svar i samband med ångest eller nyheter. Dessutom planerar jag en ny studie för att utöka vår förståelse av kopplingen mellan kognitiva funktioner som ligger bakom beslutsfattande och depressionsrisk.