Skip to main content
maria_ankarcrona_webb.jpg

Maria Ankarcrona

Professor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är professor i Experimentell Neurogeriatrik och studerar cellulära mekanismer i Alzheimers sjukdom. Jag är sektionschef vid Sektionen för  Neurogeriatrik, NVS och en av tre ledare för Centrum för Alzheimerforskning, KI.

Jag var mellan 2012-2017 studierektor för forskarutbildningen vid NVS och  under mandatperioden 2015-2018 lärarrepresentant i Styrelsen för forskarutbildning (FUS). Detta var ett mycket intressant, stimulerande och viktigt uppdrag. Jag har bl a varit med att utforma  den elektroniska individuella studieplanen och är representant i KID-styrgrupp där vi till årets utlysning delvis omformat gransknings- och beslutsprocessen.

Genom mitt långa engagemang i forskarutbildningen vid KI har jag skaffat mig stor erfarenhet av styrelse- och kommittéearbete. Att driva frågor som jag brinner för och att vara en del i att uteckla KI är både intressant och roligt. 

 

Jag är för närvarande lärarrepresentant i:

Fakultetsnämnden, KI

Nomineringsförsamlingen, KI

Elektorsförsamlingen, Vetenskapsrådet

 

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på mitokondriefunktion i Alzheimers sjukdom med det långsiktiga målet att identifiera nya läkemedelskandidater. Av speciellt intresse är samspelet mellan endoplasmatiska nätverket och mitokondrier. Jag är koordinator för ett EU-projekt (JPND/VR) där ett konsortium bestående av fem partners har som mål att identifiera gemensamma och distinkta sjukdomsmekanismer i Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom med fokus på reglering av mitokondriefunktion och cellulär bioenergetik. 

 

Pedagogiska meriter

Min pedagogiska meritering ligger främst inom forskarutbildningen där jag handlett fyra doktorander till disputation och för närvarande är huvudhandledare för två doktorander. Jag handleder även kontinuerligt masterstudenter i deras forskningsprojekt. Jag är ansvarig för neurodelen på kursen Frontiers in Translational Medicine, Masterprogrammet i Biomedicine och för en forskarutbildningskurs om Alzheimers sjukdom.

Utbildning

1991     Magisterexamen i biologi och kemi, Stockholms Unversitet

1996     Doktorsexamen i toxikologi, IMM, Karolinska Institutet

2004     Docent i Neurobiologi, NVS, Karolinska Institutet

2013     Morgondagens akademiska ledare (MAL) kurs

2018     Professor i Experimentel Neurogeriatrik 

Loading bibliometrics...