Skip to main content

Om mig

Efter en lång karriär som kliniskt arbetande kurator inom universitetssjukvården, som lärare på akademisk nivå - jag är docent i hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet - och som forskare är jag nu "fritidsforskare" med anknytning till KI.

 

Forskningsbeskrivning

Min doktorsavhandling rörde socialt stöd i kontakten mellan närstående och vårdpersonal i samband med plötslig förlust och presenterades 1994.

Forskningen inriktades under åren 1995 - 2005 på psykosocial problematik vid akutmottagning – särskilt dess ”mångbesökare” samt samverkansaspekter inom vårdnätverk. Deltog 2008-2011 i ett projekt om informationsöverföring mellan primärvård och somatisk akutvård  - ”Handover” –ett EU-projekt.

Sedan 2000 har forskningen även inriktats mot psykosociala och existentiella aspekter på cancersjukvård - såväl i rehabilitering som i palliativ fas.

Loading bibliometrics...