Anknuten till Forskning

Mamdoh Al-Ameri

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att studera kliniskt relevanta resultat efter lungkirurgi på grund av cancer. Vi undersöker värdet av resektion av lungmetastaser från kolorektal cancer samt validerar riskmodeller för operationsrelaterad mortalitet vid lungkirurgi.

En viktig del av projektet syftar till att utvärdera de relativt nyetablerade minimalinvasiva lungkirurgiska operationsmetoderna vid lungcancer.

 

 

 

 

 

Utbildning

1990 Läkarexamen, Bagdad Universitetet, Iraq

2001 Specialist i Thoraxkirurgi,  Iraqi Board specialization in cardiovascular and thoracic surgery

2008 Legitimerad läkare (Svensk legitimation)

2012 Specialist i Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

2018 PhD, Med dr, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet