img_1178.jpg

Mamdoh Al-Ameri

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att studera kliniskt relevanta resultat efter lungkirurgi på grund av cancer. Vi undersöker värdet av resektion av lungmetastaser från kolorektal cancer samt validerar riskmodeller för operationsrelaterad mortalitet vid lungkirurgi.

En viktig del av projektet syftar till att utvärdera de relativt nyetablerade minimalinvasiva lungkirurgiska operationsmetoderna vid lungcancer.

 

Publikationer

[pubmed:27666786]

[pubmed:29268505]

[pubmed:29731047]

Video-assisted thoracoscopic versus open thoracotomy lobectomy: a Swedish nationwide cohort study. Mamdoh Al-Ameri, Per Bergman, Anders Franco-Cereceda, Ulrik Sartipy. J Thorac Dis. 2018

Surgery for pulmonary metastases from colorectal cancer: survival and prognostic factors. Al-Ameri M, Persson M, Bergman P, Franco-Cereceda A, Sartipy U. J Thorac Dis. 2018

[pubmed:25036266]

[pubmed:25962903]

[pubmed:26301072]

[pubmed:27670241]

IL-13 induces glucocorticoid-insensitive hyperreactivity of human small airways. Martijn Manson, Anna James, Jesper Säfholm, Mamdoh Al-Ameri, Per Bergman, Ann-Charlotte Orre, Sven-Erik Dahlén, Mikael Adner. European Respiratory Journal 2015

Loading bibliometrics...