Om mig

Jag är anställd som lektor, och docent i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna (länk till profilsida). 

Jag disputerade vid Karolinska Institutet 2012 med en avhandling som handlade om behov av och användning av hälso- och sjukvård under första året efter en stroke. Jag har sedan dess forsatt att medverka i olika forskningsprojekt och är nu anknuten forskare vid Avdelningen för allmänmedicin och primärvård, forskargrupp Hälso- och sjukvårdsforskning och socialt arbete

Jag leder forskningsprojektet Ihop - för delaktighet och tillhörighet i samhället vid förvärvad hjärnskada där vi studerar hur upplevelser av delaktighet och tillhörighet skapas i olika situationer och miljöer. Vi studerar också olika aspekter av att dela erfarenhetsbaserad kunskap om att leva med förvärvad hjärnskada. I projektet är personer med egen erfarenhet av att leva med förvärvad hjärnskada anställda.

Jag medverkar i nedanstående forskningsprojekt på Karolinska Institutet:

Missing Link – Person-centrerade vårdövergångar för personer med stroke: ett co-design projekt

F@ ce 2.0 - Implementering och utvärdering av en ny modell för en personcentrerad, IKT-baserad och interdisciplinär rehabiliteringsintervention för personer med stroke