Forskningsbeskrivning

Depression och hjärtkirurgi

Hjärt-kärlsjukdom och depression är två av våra stora folksjukdomar. Depressiva symptom är förenat med utveckling och försämring av ischemisk hjärtsjukdom och ökad risk för död. Vår forskning syftar till att bättre förstå betydelsen av depression för prognos efter hjärtkirurgi genom att använda epidemiologiska metoder och sammanlänka kliniskt relevant information från flera nationella hälsodataregister. Målsättningen är att genom ökad kunskap bidra till förbättrad överlevnad och minskad sjuklighet hos patienter med depression som genomgår hjärtkirurgi.

Utbildning

1994 Sjuksköterskeexamen, leg sjuksköterska, Hälsohögskolan, Jönköping

2011 Kandidatexamen, omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola

2012 Magisterexamen, omvårdnadsvetenskap, Mälardalens Högskola

Loading bibliometrics...