Om mig

Jag är doktorand i Medicinsk Pedagogik på institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) och tillhör Malin Nygren-Bonniers forskargrupp på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle NVS. Min huvudhandledare är Riitta Möller och mina bihandledare är Per J Palmgren, Alexandra Halvarsson och Malin Nygren-Bonnier.

Jag har undervisat på Fysioterapeutprogrammet och varit klinisk universitetsadjunkt under ett flertal år. 

Jag är specialistsjukgymnast inom Lungmedicin (2009) och Intensivvård (2009) och arbetar kliniskt på Karolinska Universitets sjukhuset i Huddinge. Som kliniskt verksam specialistsjukgymnast har jag ofta kombinerat kliniskt arbete med utbildningsuppdrag. Forskningen handlar om kliniska lärmiljöer. Med fördjupad kunskap om kliniska lärmiljöer kan vi utveckla och bättre anpassa dessa för utbildning och lärande. Lärandemiljön i klinisk verksamhet genomgår stora förändringarna och vi behöver kunskap om hur vi bäst möter detta för att studenter inom hälso- och sjukvård ska få så bra utbildning som möjligt. 

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Syftet med min forskning är att få en fördjupad förståelse om studenternas uppfattning om den kliniska lärandemiljön och sambandet med hälsorelaterad livskvalitet.

Utbildning

Specialistkompetens inom Intensivvård

Specialistkompetens inom Respiration/Lungmedicin

Magisterexamen i Klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

 

Akademiska priser och utmärkelser

Karolinapriset i Pedagogik 2017 (tillsammans med Lotta Kaijser och Alexandra Halvarsson)

Loading bibliometrics...