img_0189.jpg

Malin Sandström

Informatör

Organisation:

Om mig

Jag arbetar som Community Engagement Officer på International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF), som är baserat på Karolinska Institutet i Stockholm. Det innebär att jag fungerar som primär kontaktperson mellan INCFs medlemmar och sekretariat, och att jag arbetar för att bibehålla och utveckla kommunikationen inom och mellan vår community och resten av forskarvärlden.

INCF är en internationell organisation som grundades 2005 efter ett förslag av OECDs Global Science Forum om att stärka internationell koordination, samarbete och infrastruktur inom det neurovetenskapliga området. INCF arbetar för att göra neurovetenskap mer öppen och FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), genom att vi koordinerar infrastruktur och standardutveckling för integration av världens neurovetenskapsdata och -kunskap.  De verktyg och resurser vi producerar är öppet tillgängliga för alla forskare. 

Läs mer om oss här: http://incf.org

Jag har en doktorsexamen in beräkningsneurobiologi ("computational neuroscience") och en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, båda från KTH. Jag är också utbildad community manager från AAAS Community Engagement Fellows Program (CEFP) och har ett starkt engagemang i att stäva mot öppen och reproducerbar vetenskap.