portraff_malin_pauli_okt_2015.jpg

Malin Pauli

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktningen neuropsykologi. Jag disputerade 2020 med avhandlingen Delineating the construct of psychopathy: psychometric evidence of alternative measures. Efter disputationen har jag fortsatt forska där jag dels fortfarande är verksam i det projekt där mitt doktorandprojekt ingick, Från Gen till hjärna, och dels planerar ett postdocprojekt i samarbete med forskare på bland annat SU. Jag är sedan 2007 kliniskt verksam som psykolog på Rättsmedicinalverkets Rättspsykiatriska enhet i Stockholm där jag arbetar med rättspsykiatriska utredningar. Jag är också forskningskoordinator på enheten.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är främst psykopati, där mitt huvudsakliga intresse handlar om psykometriska aspekter på begreppet, det vill säga hur det kan definieras och mätas. Min avhandling baserades på data från projektet Från Gen till hjärna – olika aspekter av begreppet psykopati (GeBra I). GeBra I är en tvärsnittsstudie innefattande klienter inom Kriminalvården med syfte att undersöka samband mellan specifika kandidatgener, personlighetsdrag och neuropsykologiska funktioner med särskilt fokus på psykopatiska drag och beteenden.

Mitt planerade postdocprojekt, Barn i föräldrakonflikt - barn och föräldrars hälsa, är en registerstudie för att belysa barns och föräldrars hälsa i samband med vårdnadskonflikt. Syftet med att studien är att kartlägga föräldrar som i samband med skilsmässa tvistar om vårdnaden om gemensamma barn. Vidare syftar studien till att identifiera riskfaktorer för vårdnadskonflikter och våld i samband med separation och skilsmässa samt att undersöka kort- och långtidseffekter av separation och skilsmässa i familjer med minderåriga barn.

Pedagogiska meriter

Jag föreläser återkommande om rättspsykiatri, personlighetssyndrom och psykopati för bland annat psykologstudenter. Jag håller också återkommande en kurs i psykopati och PCL-R skattning vid RMV.

Utbildning

Psykologprogrammet, Stockholms Universitet, 1998-2003

Legitimerad psykolog, 2004

Specialist i klinisk psykolog med inriktningen neuropsykologi, 2013

Med dr, Karolinska Institutet, 2020