portraff_malin_pauli_okt_2015.jpg

Malin Pauli

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktningen neuropsykologi. Jag disputerade 2020 med avhandlingen Delineating the construct of psychopathy: psychometric evidence of alternative measures. Efter disputationen har jag fortsatt forska där jag dels fortfarande är verksam i det projekt där mitt doktorandprojekt ingick, Från Gen till hjärna, och dels bedriver ett postdocprojekt i samarbete med forskare på bland annat SU. Jag är sedan 2007 kliniskt verksam som psykolog på Rättsmedicinalverkets Rättspsykiatriska enhet i Stockholm där jag arbetar med rättspsykiatriska utredningar. Jag är också forskningssamordnare för Rättspsykiatriska avdelningen.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är främst psykopati, där mitt huvudsakliga intresse handlar om psykometriska aspekter på begreppet, det vill säga hur det kan definieras och mätas. Min avhandling baserades på data från projektet Från Gen till hjärna – olika aspekter av begreppet psykopati (GeBra I). GeBra I är en tvärsnittsstudie innefattande klienter inom Kriminalvården med syfte att undersöka samband mellan specifika kandidatgener, personlighetsdrag och neuropsykologiska funktioner med särskilt fokus på psykopatiska drag och beteenden.

Mitt postdocprojekt, Vårdnadskonflikt och våld i samband med separation, är en registerstudie som syftar till att identifiera riskfaktorer för vårdnadskonflikt och våld i samband med separation. Studien planeras som en populationsbaserad fallkontrollstudie i källpopulationen föräldrapar med minderåriga barn och kommer att bestå av två delstudier. Delstudie I, Föräldrar i vårdnadskonflikt, syftar till att studera vad som särskiljer de föräldrapar som inleder en juridisk tvist (dvs. inlämnar en stämningsansökan om vårdnad, boende och umgänge) från de föräldrapar som hanterar frågor om vårdnad, boende och umgänge efter separation utanför domstol. Delstudie II, Barn i vårdnadskonflikt, avser undersöka följder av vårdnadskonflikt för barn.

Pedagogiska meriter

Jag föreläser återkommande om rättspsykiatri, personlighetssyndrom och psykopati för bland annat psykologstudenter. Jag håller också återkommande en kurs i psykopati och PCL-R skattning vid RMV.

Utbildning

Psykologprogrammet, Stockholms Universitet, 1998-2003

Legitimerad psykolog, 2004

Specialist i klinisk psykolog med inriktningen neuropsykologi, 2013

Med dr, Karolinska Institutet, 2020