Om mig

Jag är docent i fysioterapi och har en förenad anställning som lektor på avdelningen för fysioterapi med medicinska enheten arbetsterapi och fysioterapi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag är chef för avdelningen för fysioterapi. Jag är också forskargruppsledare för "Funktion och hälsa vid respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd". I min förenade anställning är jag FoU-ansvarig för hälsoprofessionerna på Tema kvinnohälsa och hälsoprofessioner.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är framförallt om interventioner vid nedsatt lungfunktion. Förnärvarande är jag PI för ett projekt om återhämtning och rehabiltering efter covid-19, ReCOV. Jag är också PI för ett projekt om tidig mobilisering efter bukkirurgi och är också bihandledare inom projekt som handlar om preoperativ träning inför kirurgi och också rehabiliteringen efter. Jag medverkar också i projekt om interventioner vid cystisk fibros och neuromuskulära sjukdomar (effekter av mechanical insufflation-exsufflation). 

Pedagogiska meriter

Både på avdelningen för fysioterapi, på fysioterapeutprogrammet och på medicinska enheten arbetsterapi och fysioterapi har jag sen 2001 haft olika pedagogiska uppdrag och funktioner som har lett till att jag idag har en lång erfarenhet av utbildningsfrågor i flera olika sammanhang. Jag  sen mellan 2012-2018 programdirektor på Fysioterapeutprogrammet och har i och med det uppdraget fått möjlighet att arbeta övergripande med kvalitetssäkring och utvecklingsarbete när det gäller utbildningen och pedagogiska frågor. Jag har drivit flera olika utvecklingsprojekt inom utbildning och jag vart projektledare för arbetet med den nya utbildningsplanen för Fysioterapeutprogrammet där bland annat nya pedagogiska strategier arbetats fram. Genom min förenade anställning har jag varit med och utvecklat integrationen mellan akademi och klinik vilket är en viktig del när det gäller det verksamhetsintegrerade lärandet. En stor utmaning är just förändringarna i framtidens hälso- och sjukvård och hur våra utbildningar ska utvecklas och formas för att svara upp till de krav som ställs på olika kompetenser.

Jag är sen 2015 medlem i Pedagogiska akademin vid Karolinska Institutet