MD, PhD, docent at Karolinska Institutet, senior consultant at Karolinska University Hospital

Malin Holzmann

Adjungerad adjunkt

Min forskning handlar främst om fosterövervakning under graviditet och förlossning. Mitt pågående projekt berör datoriserad cardiotokografi i samarbete med forskare vid KTH.

Om mig

Jag är förlossningsläkare och forskare vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, KI. Jag arbetar som överläkare vid BB Karolinska Solna Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2014 på ämnet ”Laktat som en tidig markör för intrapartal fosterhypoxi" och jag handleder för närvarande två doktorander.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är elektronisk fosterövervakning under graviditet och förlossning. Mitt pågående projekt berör datoriserad cardiotokografi (cCTG) i samarbete med forskare vid KTH, Stockholm.

En del av projektet undersöker möjligheterna att identifiera infektionstecken efter för tidig vattenavgång utan värkar (PPROM) med cCTG. En annan del undersöker om cCTG kan förbättra objektivitet och tillförlitilighet av CTG under förlossning för tidig detektion av fosterhypoxi.

Pedagogiska meriter

2009 – Klinisk lärare i obstetrik inom läkarprogrammet, KI

2011 – Delaktig I kursledning för kurs inom läkarprogrammet, KI

2015 – Inbjuden föreläsare vid fortbildningskurser för barnmorskor och läkare i fosterövervakning

2017 – Kursansvarig och examinator för 7,5 hp kurs T10/11, läkarprogrammet, KI

2017 – Kursansvarig för årlig kurs i fosterövervakning för ST-läkare inom Obstetrik och Gynekologi

2018 - 2020 Studierektor för Forskarskolan för Kliniker i Epidemiologi, KI

 

Utbildning

2019 Högskolepedagogisk kurs 7,5 hp 

2014 Med Dr. i medicinska vetenskaper, KI

2008 Specialist i Obstetrik och  Gynekologi

1996 Läkarexamen, Karolinska Institutet

1989 Naturvetenskaplig linje, Bromans gymnasium Hudiksvall