Malin Granbom Koski

Malin Granbom Koski

Doktorand

Om mig

Malin Granbom Koski är doktorand på Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi på Karolinska Institutet. 

Forskningsbeskrivning

Sex Differences in Aortic Valve Replacement Surgery

Doktorandprojektet undersöker könsskillnader i långtidsresultat hos patienter som genomgått aortaklaffskirurgi. Projektet består primärt av epidemiologiska studier där data inhämtats från nationella register. Analyser och datahantering utförs i programmeringsspråket R. Syftet med projektet är att förbättra kliniska utfall hos patienter som genomgår aortaklaffskirurgi.