Malin Freidle portrait

Malin Freidle

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag disputerade vid Sektionen för fysioterapi i februari 2022 på en avhandling om Parkinsons sjukdom som behandlade motoriska och kognitiva svårigheter och effekten av det utmanande balansträningsprogrammet HiBalance.

Jag arbetar nu vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet men är också fortsatt anknuten till Erika Franzéns grupp.