Malin Freidle portrait

Malin Freidle

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag tog examen från Psykologprogrammet på Karolinska Institutet 2017 och är sedan 2018 doktorand vid sektionen för fysioterapi. Disputation planerad till februari, 2022. 

Jag är medlem i Erika Franzéns grupp.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är inom Parkinsons sjukdom med två fokusområden:

1) Motorisk och kognitiv förmåga vid Parkinson i jämförelse med friska och i förhållande till hjärnaktivitetsmönster.  

2) Effekten av fysisk träning vid Parkinsons sjukdom med avseende på motorik, kognition och hjärnaktivitetsmönster.

Mitt doktorandprojekt är en del av BETA-PD-projektet (Balance, Elderly, Training, and Activity in Parkinson's Disease).

Utöver nämnda forskningsområden är jag särskilt intresserad av metodologiska frågor, statistik och ökad transparens inom forskningsvärlden.