Malin Edqvist

Malin Edqvist

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som Universitetsbarnmorska vid Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner vid Karolinska Universitetssjukhuset samt är affilierad till forskargruppen Reproductive, Perinatal and Pediatric Epidemiology vid avdelningen för Klinisk Epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på till största delen på hur förlossningsvården kan förbättras. För närvarande driver jag ett implementeringsforskning i projektet IMCA (Improving maternity care with agile implementation approaches). I projektet kombineras arbetssätt från kvalitetsförbättring och implementering med agila arbetssätt för att åstadkomma utveckling och lärande. Projektet kommer att bidra till ökad kunskap om hur implementeringsstrategier kan kontextualiseras för att fungera inom förlossningsvården.

Jag är även projektledare för en randomiserad multicenter studie där vi undersöker om två barnmorskor under utdrivningsskedet minskar förekomsten av allvarliga förlossningsbristningar (Oneplus). Inom ramen för projektet undersöker vi också hur kvinnor upplever utdrivningsskedet och hur de mår en månad och ett år efter förlossningen (SWEA – Swedish Women’s After Birth Experiences).

Utbildning

2018-2020 Postdoktor vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet

2017 Doktorsexamen (Fil dr.) vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

2003 Barnmorskeexamen, Karolinska Institutet

1995 Sjuksköterskeexamen, Borås Vårdhögskola