Om mig

Legitimerad logoped med språk och kognition som fokus för forskning

Forskningsbeskrivning

Mitt projekt ingår i ett stort multidiciplinär projekt som följer upp olika aspekter av utveckling hos döva tonåringar och unga vuxna som vuxit upp med cochleaimplantat (ett avancerat hörselhjälpmedel) från tidig ålder.

Jag undersöker metaforförståelse och exekutiva funktioner i relation till ålder vid implantation. Från tidigare forskning vet vi att tidig implantation är gynnsamt för tidig språklig och kognitiv utveckling, men vi vill veta mer om hur det går för barnen när de blir äldre. Är tidig implantation fortfarande en viktig faktor för språklig och kognitiv utveckling, eller spelar andra faktorer mer roll över tid?