Om mig

Sedan mars 2015 är jag forskningsassistent (forskargruppen Innovativ vård) i en del av forskningsprogrammet DöBra, som kallas Swe-ACP. Syftet med Swe-ACP är att minska onödigt lidande i samband med död, döende och sorg genom utveckling och testning av systematiska tillvägagångssätt för att främja diskussioner kring värderingar och prioriteringar om val i livets slutskede, före det att döden är nära förestående.

Jag är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen från Göteborgs Universitet 2009 och magisterexamen från Luleå tekniska universitet 2013. Den största delen av min kliniska erfarenhet har jag från infektion och internmedicin vid Sahlgrenska universitetsjukhuset och Sunderby sjukhus. Jag har även varit gästlärare vid Hanoi Medical University 2009-2010.

För tillfället delar jag min tid mellan Karolinska Institutet och Luleå tekniska universitet där jag arbetar som universitetsadjunkt vid sjuksköterskeprogrammet och internationell samordnare vid Institutionen för hälsovetenskap.

Loading bibliometrics...