Makiko Kumagai-Braesch

Makiko Kumagai-Braesch

Anknuten till Forskning

MD. Ph.D.
Senior researcher

Om mig

Makiko kommer ursprungligen från Japan där hennes intresse för transplantationsimmunologi växte fram genom sin kirurgiska erfarenhet. Hon lärde sig experimentella metoder för immunologi och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet och även i patologiforskning vid Massachusetts General Hospital, Harvard, Boston, USA.

Hon fick sin doktorsexamen från Karolinska Institutet, Klinisk Immunologi (1998) där hon arbetade i ett projekt för immunologisk karakterisering av gris till human xenotransplantation. De senaste 15 åren har hon arbetat i forskningslaboratoriet på enheten för transplantationskirurgi med projekt inom experimentell bukspottkörtel-ö transplantation (P.I. Torbjörn Lundgren) och toleransinduktion vid organtransplantation (P.I. Bo-Göran Ericzon).

Forskningsbeskrivning

  1. 1. Experimentell pankreas-ö transplantation: Undersöker olika strategier för att förbättra effekten av transplantation av bukspottkörtel med hjälp av mus och råttmodeller.

    2. Cellterapi för toleransinduktion vid organtransplantation; Utvecklar odlingsmetoder för givarspecifika immunmodulerande celler och immunologisk karakterisering av genererade celler i vitro.

    3. Funktionell karakterisering av apolipoproteiner i humana celler och serum.

Pedagogiska meriter

Transplantationsimmunologi, Experimentell pankreas-ö transplantation, Cellterapi för toleransinduktion vid organtransplantation

Utbildning

MD, (1986, Tohoku Univeristy, Japan)

PhD (Karollinska Institutet, Sweden)