Forskarstudererande

Maja Västhagen

Doktorand

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och tog examen vid Umeå Universitet år 2018. Jag har arbetat med dialektisk beteendeterapi och neuropsykiatrisk utredning inom vuxenpsykiatrin samt behandling och utredning inom BUP. Jag ägnar nu heltid åt forskning och doktorer vid KI där Pia Enebrink är min huvudhandledare samt Anna- Clara Hollander (KI) och Metin Özdemir (Örebro Universitet) är mina bihandledare. 

 

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av insatser för att förebygga psykisk ohälsa, främja integration och resiliens hos nyanlända familjer. Jag arbetar särskilt med föräldraskapstöd för flyktingföräldrar med tonårsbarn. 

Jag arbetar i PIA-projektet som är ett samarbete mellan forskare på Örebro universitet (forskningshuvudman), Karolinska Institutet, Umeå universitet och Norske Folkehelseinstituttet. Det huvudsakliga målet med PIA-projektet är att utveckla program som kan hjälpa till med integrations- och anpassningsprocessen hos nyanlända ungdomar och deras föräldrar.