Maja Rudolphson

Maja Rudolphson

Kommunikatör

Internkonsult i kommunikatörspoolen med uppdrag på institutionen för global folkhälsa och samverkansprojektet Clinicum

Om mig

Jag är kommunikatör i KI:s kommunikatörspool. Just nu jobbar jag med två uppdrag, instutitionen för global folkhälsa och Clinicum där jag stöttar med kommunkationsarbete på både strategisk och operativ nivå. Som kommunikatör kan jag hjälpa till med:

  • rådgivning
  • planera kommunikation både i det dagliga arbetet och till ett projekt eller ett event
  • arbeta med struktur och innehåll för webben
  • producera nyheter
  • skriva olika typer av texter. 
  • produktion av grafiskt material

Om du vill anlita en konsult i kommunikatörspoolen för hjälp med kommunikation, mejla till kommunikatorspoolen@ki.se.

Utbildning

Kandidatexamen, Medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro Universitet