Maja Rudolphson

Maja Rudolphson

Kommunikatör

Internkonsult i kommunikatörspoolen med uppdrag på institutionen för global folkhälsa och forskningsinfrastrukturen National E-infrastructure for Aging Research.

Om mig

Jag är kommunikatör i KI:s kommunikatörspool. Just nu jobbar jag med två uppdrag, instutitionen för global folkhälsa och National E-infrastructure for Aging Research där jag stöttar med kommunkationsarbete på både strategisk och operativ nivå. Som kommunikatör kan jag hjälpa till med:

  • rådgivning
  • planera kommunikation både i det dagliga arbetet och till ett projekt eller ett event
  • arbeta med struktur och innehåll för webben
  • producera nyheter
  • skriva olika typer av texter. 
  • produktion av grafiskt material

Om du vill anlita en konsult i kommunikatörspoolen för hjälp med kommunikation, mejla till kommunikatorspoolen@ki.se.

Utbildning

Kandidatexamen, Medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro Universitet