Sketched image of Magnus

Magnus Johansson

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är legitimerad hälso och sjukvårdskurator samt tränare i motiverande samtal (MINT). Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat inom olika typer av vård och stöd för personer med alkohol och andra beroendeproblem. För närvarande arbetar jag även på enheten för eStöd på Beroendecentrum Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsarbete är framförallt inriktat på att undersöka effekterna av olika typer av digitala interventioner vid alkohol och substansbruk.