Magnus Ingelman-Sundberg

Magnus Ingelman-Sundberg

Professor

The research focuses on personalized medicine and treatment of NASH

Om mig

Professor i molekylär toxikologi sedan 1996, sedan 2006 vid sektionen för farmakogenetik på Institutionen för fysiologi och farmakologi.

Tidigare anställningar vid KI omfattar forskarassistent i fysiologisk kemi 1976-1977; lektor i fysiologisk kemi 1977-1987 (formellt anställd 1982); och tf professor i fysiologisk kemi 1987-1995. Nu sektionschef vid Institutionen för fysiologi och farmakologi. Leder en forskargrupp om cirka 10 personer varav 5-6 post docs/senior researchers. Forskningen är inriktad på genetiska  faktorer av betydelse för interindividuella skillnader i läkemedelseffekter och biverkningar samt studier i ett nytt 3D system rörande mekanismer för läkemedelsutlösta biverkningar och enzyminduktion i lever samt mekanismer för uppkomst och behandling av leversjukdomar.

En intervju i TiPS beskriver mer om bakgrunden till forskningen samt framtidsplaner http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25542077

Forskningsbeskrivning

Nya in vitro-system har utvecklats som kan förutsäga metabolism och levertoxicitet av läkemedel. Nya genetiska faktorer har identifierats som kan utgöra farmakogenomiska biomarkörer för individualisering av läkemedelsbehandling. Rollen av sällsynta mutationer för individualiserad läkemedelsterapi undersökes. I leverorganoidsystem med bibehållen leverfenotyp studeras mekanismer och behandling av leversjukdomar såsom  steatos, fibros, och hepatit.

Utbildning

Civilingenjör, KungligaTekniska Högskolan, Stockholm, 1975

Tekn Dr i fysiologisk kemi 1975

Docent i fysiologisk kemi 1977

Med kand Karolinska Institutet 1978. 

Akademiska priser och utmärkelser

Mer än 490 originalarbeten, 31 024 citeringar (ISI) (45 519 Google Scholar) och en h-faktor på 91 (ISI) eller 117 (Google Scholar). Ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet 2008-2018. Medlem i Editorial Advisory Boards i t.ex. Trends Pharmacol Sci, Pharmacogenetics and Genomics, Pharmacogenomics, Drug Metabolism Reviews, Drug Metabolism and Disposition. Ordförande i International Advisory Board of  Microsomes and Drug Oxidations. Rankad som en av världens mest inflytelserika forskare (http://sciencewatch.com/sites/sw/files/sw-article/media/worlds-most-inf…) som bygger på citeringar från högt rankade tidskrifter. HIghly cited from Clarivate 2014-2017 coh 2021. Forskningsgruppen rankad outstanding i Karolinska Institutets externa utvärdering External Research Assessment (ERA) 2010. ERC Advanced grant (AdG) för 2017-2022.

Huvudhandledare till doktorsexamen för 32 doktorander, postdoc-utbildning för 33 doktorer. Priser inkluderar The Svedberg Pris, (Svenska föreningen för biokemi och molekylärbiologi) 1989; hedersmedlem i American Society for Biochemistry and Molecular Biology 1990; The Gerhard B Zbinden Föreläsning Award, EUROTOX 1996; The ISSX European Scientific Achievement Award 2003; Bengt Danielsson-priset, Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences 2008; The John G Warner Pfizer lecture award in Pharmaceutical Sciences, University of Michigan, USA 2011, 2918 BCPT Nordic Prize in Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. 

 

Övrigt:

~~Linjenämnden för läkarutbildning : Ordf för studieplanekommitten 3 år, ansvarig för den nya KI 90 GUL studieplan för läkarutbildingen, ledamot 5 år. Docenturnämnden 6 år, ordförande i KIRT 6 år, ordförande för kommittén  för valfria perioder i MD läroplan 6 år. Vice ordförande rekryteringsutskottet 3 år, ordförande i rekryteringsutskottet 6 år (till mars 2014) och prodekan (vice dekanus) för rekrytering 2 år. Ordförande i beredningsgrupp vid Naturvetenskapliga forskningsrådet 3 år, medlem i beredningsgrupper vid Naturvetenskapliga forskningsrådet i 6 år, Medicinska forskningsrådet i 6 år, och Norska Forskningsrådet i  6 år.Pedagogiska priser: Mäster 1978, medicinska föreningen; KIs pedagogiska pris 2000.