Om mig

  • Doktorand
  • Legitimerad läkare
  • Specialist i allmänmedicin
  • Arbetat vid vårdcentral 2004-2017
  • Klinisk metodutveckling 4D Diabetes 2013-2017
  • Arbetar vid Socialstyrelsen  - Enheten för klassifikationer och terminologi

 

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt 

 "International Classification of Functioning, Disability and Health in the Sickness Certification Process– Aspects of Quality and Validity".  

Projektet innehåller tre delstudier 

1. "Factors associated with quality of information in sickness certificates issued in primary health care in Sweden" https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_oxford10.1093/eurpub/ckx186.343&context=PC&vid=46KIB_VU1&search_scope=CSCOP_EVERYTHING&tab=default_tab&lang=sv_SE

2. ICF-linking of information regarding functioning in sickness certificates

3. "Mapping an objective measure of physical ability for persons with long-term musculoskeletal pain to the International Classification of Functioning, Disability and Health and to ICF Core Sets" http://[pubmed:16911123]

​Pågående studie 2016-2018

 "Strukturerad information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i sjukintyg vid långvarig muskuloskeletal smärta och depression har potential att minska sjukfrånvaron." https://www.forsakringskassan.se/omfk/kunskap_forskning/tilldelning-av-forskningsmedel/tilldelning-och-utlysning-av-forskningsmedel-2016

Projektansvarig: Anna Kiessling

Kontaktperson e-post: magdalena.fresk@ki.se

Startdatum 2017-01-01 Slutdatum 2018-12-30

Populärvetenskaplig sammanfattning

Informationen i sjukintygen är central för att sjukförsäkringen ska nå rätt personer i rätt omfattning. Tydliga beskrivningar av vad som orsakar behovet av sjukskrivning är grundläggande för att minska sjukfrånvaron och underlätta återgång i arbete. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd tydliggör vilka funktioner och aktiviteter som utgör grunden för sjukskrivning vid olika diagnoser. Trots detta stöd och andra insatser de senaste åren är informationen om funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar i sjukintyg fortfarande bristfällig. 

International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) anger termer för beskrivning av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning på ett standardiserat sätt, och används av flera professioner som arbetar med att bedöma arbetsförmåga. ICF har föreslagits som en möjlighet för att förbättra informationen i sjukintygen, men det saknas stöd för läkare i hur ICF-klassificering kan användas vid utfärdanden av sjukintyg(1-3). 

Projektets övergripande syfte är att undersöka om och i så fall hur ICF och ICF-verktyget ICF Core Sets kan användas för att förtydliga och standardisera läkares information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i sjukintyg vid muskuloskeletal- och psykisk ohälsa.  

Projektmål:

Kartlägga hur information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i sjukintyg förhåller sig till ICF och till ICF Core Sets för depression och kronisk generaliserad smärta. Undersöka hur sjukintygens innehåll förhåller sig till de rekommendationer som ges i Försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Projektresultaten kan bidra till utveckling av ett nationellt stöd för strukturerad information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning vid de vanligaste sjukdomstillstånden inom sjukförsäkringen vilket är ett viktigt steg i kvalitetssäkring av sjukskrivningsprocessen. Standardiserad information enligt ICF ger vidare helt nya möjligheter till analyser av orsakerna till arbetsoförmåga.

 

Utbildning

Läkarutbildningen Karolinska Insitutet

Specialist i allmänmedicin 2010

Forskarskola i allmänmedicin 2014 -16