Magnus Dalén

Magnus Dalén

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Docent i thoraxkirurgi - forskargrupp: Thoraxkirurgi

Akademiska priser och utmärkelser

Karolinapriset 2019 för föredömlig klinisk forskningsinsats

Postdoktoralt stipendium 2019, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Senning-stipendiet 2018, Svensk thoraxkirurgisk förening

Kvinnor & hälsas forskningsstipendium 2018

Congenital Heart Disease Scholarship 2017, European Association for Cardio-Thoracic Surgery

Hirsch Fellowship 2017, Karolinska Instiutet

Scandinavian Association for Thoracic Surgery Scholarship for Research in Cardiothoracic Surgery and Anaesthesia 2014

Edwards Lifesciences Young Investigators Award 2013

Loading bibliometrics...