A picture of me

Martin är föreläsare på Audionomprogrammet och doktorand under Dr Bo Tideholms handledning.

Martin Eklöf

Anknuten till Forskning

Martin är föreläsare på Audionomprogrammet och doktorand under Dr Bo Tideholms handledning.

Om mig

Martin föddes 1978. Han har en Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y-linjen) från Linköpings Tekniska Högskola. 

Loading bibliometrics...