Skip to main content
maddis_small_2.jpg

Madelen Lek

Projektledare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag har en doktorsexamen från KI och har arbetat med utbildning och projektledning vid enheten för bioentreprenörskap ( UBE ) sedan 2010. Jag är nu programstudierektor för mastersprogrammet i bioentreprenörskap samt kursledare och projektledare för olika utbildningsprojekt och kurser. Under 2014-2015 är jag även studierektor för entreprenörskapsdelen i forskarskolan i läkemedelsutveckling.

Utbildning

Under min tid på UBE har jag varit kursledare och föreläsare på flera kurser. Jag har också utvecklat och lett kursen " Effektiv påverkansarbete i styrelser och kommittéer " som gavs första gången 2011.

 

Som projektledare har jag lett arbetet med internationaliseringen av kandidatprogrammet i biomedicin och under 2015 utvecklingen av en ny utbildningsplan för samma program.

 

 

Loading bibliometrics...