Madeleine Svärd Huss

Madeleine Svärd Huss

Enhetschef

Jag är enhetschef för press och redaktionellt innehåll på kommunikationsavdelningen. Kontakta mig om du har frågor som rör press, nyheter och redaktionellt innehåll i KI:s kanaler.

Om mig

Sedan september 2020 är jag enhetschef för press och redaktionellt innehåll på kommunikationsavdelningen.

  • Enheten för press och redaktionellt innehåll arbetar med mediarelationer och med planering och produktion av redaktionellt innehåll. 
  • Vi ger service till media genom att svara på frågor från journalister och genom att förmedla expertkontakter. 
  • Vi förmedlar nyheter och berättelser om KI:s forskning och utbildning och skildrar KI som universitet och samhällsaktör. 
  • Vi utvecklar KI:s kanaler och nya format för redaktionellt innehåll. 
  • Vi ger stöd inom organisationen genom medie- och kommunikationsrådgivning och genom omvärldsbevakning. 

    Min bakgrund på KI

    Jag har en bakgrund som journalist och började som redaktör på Karolinska Institutet 2007 och har bland annat varit ansvarig för personaltidningen KI Bladet och chefredaktör för KI Nyheter samt deltagit i utvecklingen av kommunikationen på KI som tf presschef, tf enhetschef för externa relationer och forskningskommunikation och som utvecklingsstrateg för kommunikationsstöd i organisationen. Nu är jag enhetschef på kommunikationsavdelningen.