Skip to main content
Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Samordnare

Om mig

Jag arbetar med frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Mina arbetsuppgifter är framför allt dimensionering och utbildningsutbud, planering och prognoser, men jag arbetar också med övergripande formaliafrågor. Jag är handläggare i Beredningsgruppen för utbildningsutbud och dimensionering. 

Loading bibliometrics...