Lukas Orre 2022

Lukas Orre

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Lungcancer och skräddarsydd cancerterapi

Lungcancer är den ledande orsaken till cancerrelaterad död i världen och den genomsnittliga 5-års överlevnaden för lungcancerpatienter är endast 15%. Intensiv forskning har lett till utvecklingen av så kallade målsökande cancerläkemedel. Dessa läkemedel har stor potential för att bota eller förbättra överlevnaden hos lungcancerpatienter. Målsökande läkemedel har inte effekt på alla lungtumörer, och i många fall leder en initial effekt till resistensutveckling och tumöråterväxt. För att utnyttja dessa läkemedels fulla potential behövs kunskap om vilka patienter som har nytta av behandlingen och hur dessa läkemedel kan kombineras.

Min Forskning

Forskningen jag bedriver går ut på att studera i detalj hur tumörceller reagerar på behandling med målsökande cancerläkemedel. Till vår hjälp har vi avancerade analysmetoder som kan mäta tusentals geners aktivitet och resulterande proteinnivåer med stor noggrannhet. Genom dessa analyser kan vi bilda oss en uppfattning om vilka tumörceller som kan behandlas med målsökande cancerläkemedel och även hur tumörcellerna utvecklar resistens mot läkemedlen. Denna kunskap kan vi sedan använda för att föreslå och pröva olika kombinationer av målsökande läkemedel.

Det huvudsakliga målet med min forskning är att förbättra överlevnaden hos lungcancerpatienter. Detta mål vill jag uppnå genom att förbättra användningen av målsökande läkemedel på två olika sätt. Först vill jag förbättra möjligheten att förutspå vilka patienter som har nytta av en viss typ av målsökande läkemedel, och därigenom se till att varje lungcancerpatient får rätt behandling direkt. Sedan vill jag hitta nya sätt att kombinera läkemedel för att förhindra resistensutveckling och därigenom öka chansen att bota patienterna.