Skip to main content
foto_lovisa_jaderlund_hagstedt_beskuren.jpg

Lovisa Jäderlund Hagstedt

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är specialist i allmänmedicin, biträdande verksamhetschef Primärvård TioHundra AB, medicinskt ledningsansvarig Primärvård TioHundra AB samt på Norrtälje Södra vårdcentral. Jag arbetar som distriktsläkare på Norrtälje Södra vårdcentral och är också fortbildningssamordnare för Norrtälje, medlem i SLLs expertråd i allmänmedicin och är även adjungerad klinisk adjunkt för läkarna inom Akademisk vårdcentral (AVC) Norrtälje TioHundra AB.

Sedan 2017 är jag doktorand vid Centrum för Hälsoinformatik, LIME divisionen, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Min forskning undersöker hur implementering av nya IT-stöd  påverkar arbetsmiljö, tid för administration och patientsäkerhet i primärvård och hemsjukvård.

Införandet av elektroniska journalsystem, beslut- och kunskapsstöd och andra IT-system i primärvården har underlättat det dagliga arbetet men har också lett till ökat administrativt arbete och frustration och stress när IT-systemen brustit i användbarhet och anpassning till arbetsuppgifterna. Dessutom används bara en bråkdel av de möjligheter modern informationsteknologi erbjuder. Anställda i primärvården använder i huvudsak stationära datorer för att dokumentera i journalen och utföra administrativa arbetsuppgifter, trots att stora delar av deras arbete utförs i patientens hem. Mobila journalsystem har visat stor potential, men kunskapen om i hur hög utsträckning de används i Sverige idag är låg. Detsamma gäller kunskapen om de effekter mobila IT-system kan ha på kvalitet och arbetstillfredsställelse i svensk primärvård. Syftet med detta forskningsprojekt är att utforska hur införandet av mobila IT-system i hemsjukvården påverkar vårdpersonalens arbetssituation. För att uppnå detta mål kommer vi att  1. utforska i vilken utsträckning mobila IT-system har införts i hemsjukvården idag, och 2. undersöka hur införandet av mobila IT-system påverkar vårdpersonalens arbetssituation, med särskilt fokus på administrativt arbete, stress och upplevd patientsäkerhet i förhållande till vårddokumentation, tillgång till information och verktyg för att kommunicera i mobila arbetssituationer.

Det finns många olika metoder för att utvärdera hälsoinformatik, men rekommendationerna för vilka tillvägagångssätt som lämpar sig bäst och vilka faktorer som är viktigast att utvärdera vid studier av mobila IT-system i hemsjukvården saknas. Vi tror att detta har en negativ effekt på antalet utvärderingsstudier som genomförs vad gäller mobila IT-system i hemsjukvården och deras kvalitet. Parallellt med utvärderingsstudien kommer vi därför också att ta fram ett ramverk för utvärdering av mobila IT-system i hemsjukvården där vårdpersonal är den huvudsakliga användargruppen.  

Pedagogiska meriter

Handledarutbildning 7,5 hp.

Har handlett ett 10-tal AT-läkare och handleder 2 ST-läkare i allmänmedicin.

Utbildning

Läkarexamen KI, 2000.

Specialistexamen i allmänmedicin 2009.

Doktorandutbildning 2017-

Huvudhandledare: Maria Hägglund, PhD, Centrum för hälsoinformatik, LIME, KI.

Bihandledare: Magnus Peterson, PhD, NVS, KI; Ingvar Krakau,

universitetslektor/distriktsläkare Centrum för Allmänmedicin och institutionen för Medicin, Solna; Göran Peterson, professor, institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet

 

 

Akademiska priser och utmärkelser

2:a pris i Stockholms Läns Landstings Gyllene äpplet 2015.

Loading bibliometrics...