Om mig

Jag är specialist i allmänmedicin, biträdande verksamhetschef Primärvård Vårdbolaget TioHundra, medicinskt ledningsansvarig för Tiohundras primärvård. Jag arbetar som distriktsläkare på Norrtälje Södra vårdcentral och är också fortbildningssamordnare för Norrtälje.

Sedan 2017 är jag doktorand på Centrum för Hälsoinformatik (HIC) vid Institutionen LIME.

Forskningsbeskrivning

eHälsa, nya digitala tjänster och förändrade arbetssätt kommer att vara en förutsättning för att vi ska kunna klara av framtidens sjukvård med dess ständigt ökande antal äldre och kroniskt sjuka och det finns höga förväntningar på digitaliseringens möjligheter att skapa nytta för både invånare och medarbetare i vården. I verkligheten blir det inte alltid som man tänkt sig, och det finns många exempel på digitaliseringsprojekt som inte motsvarat förväntningarna. I rapporten ”Störande eller stödjande” från 2013 beskrivs hur låg användbarhet, bristande kompetens och bristande interoperabilitet mellan de många e-hälsolösningar som används i vården skapar stress och frustration hos vårdens medarbetare. Denna diskrepans mellan en högt ställd målbild och en frustrerande verklighet riskerar att långsiktigt påverka vårdens digitalisering negativt. Införandet av nya digitala tjänster måste utvärderas ordentligt och det är nödvändigt att noggrant undersöka resultaten av dessa initiativ.

Min forskning fokuserar på införandet av tre digitala tjänster för primärvården och hur införandet av dessa tjänster påverkar arbetsrutiner, arbetsmiljö och patientnöjdhet. Det övergripande syftet är att vidareutveckla rekommendationer och riktlinjer för en framgångsrik implementering av ehälsa i primärvården.

Pedagogiska meriter

Handledarutbildning 7,5 hp.

Har handlett ett 15-tal AT/underläkare samt ST-läkare i allmänmedicin.

Utbildning

Läkarexamen KI, 2000.

Specialistexamen i allmänmedicin 2009.

Doktorandutbildning 2017-

Huvudhandledare: Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik, lektor i implementeringsforskning, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet.

Bihandledare: Helena Hvitfeldt, PhD, enhetschef FoUUI Tiohundra; Nadia Davoody, PhD, biträdande lektor, Centrum för Hälsoinformatik, Karolinska Institutet; Göran Peterson, senior professor, institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet

Akademiska priser och utmärkelser

2:a pris i Stockholms Läns Landstings Gyllene äpplet 2015.