Om mig

Louise Sundberg är doktorand i den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center. Hon har en medicinsk masterexamen i folkhälsovetenskap, inriktning folkhälsoepidemiologi, och en filosofi kandidatexamen i folkhälsovetenskap.

Forskningsbeskrivning

Louise avhandlingsarbete undersöker förhållandet mellan hälsa och återstående medelivslängd, främst med användningen av aggregerad befolkningsdata. Fokus ligger på förändringen i den äldre populationen och skillnaden mellan män och kvinnor och mellan olika utbildningsgrupper

Loading bibliometrics...