Photo not loading

Louise Lindberg

Forskningsspecialist

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är inom pediatrisk epidemiologisk obesitasforskning. 

Vi undersöker kort- och långsiktiga konsekvenser av fetma i barndomen och tonåren. Detta gör vi genom att länka det nationella kvalitetsregistret BORIS, BarnobesitasRegistret i Sverige (www.e-boris.se) med flera av de nationella registren.  

Utbildning

Kandidatexamen i Service Management Health från Lunds Universitet

Masterexamen i Folkhälsovetenskap från Centre for Health Equity Studies (CHESS), från Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.   

Disputerade i November 2020. Karolinska Institutet. Avhandling: Obesity in Childhood: Psychosocial Consequences and Premature Mortality