Louise Emilsson, Docent MEB

Louise Emilsson

Anknuten till Forskning

Associate professor HELSAM, University of Oslo, Norway
Docent i Epidemiologi, MEB, Karolinska Institute, Sweden

Forskningsbeskrivning

Jag är interesserad av metoder inom epidemiologi som kan ge bättre tolkningar och konklusioner (causal inference). Jag har stor erfarenhet av att analysera stora data som t.ex. amerikanska SEER-Medicare, Svenska nationella register och kvalitetsregister. Som allmänläkare interesserar jag mig för forskning inom i princip all klinisk medisin. En kombinerad kompetens inom klinisk praxis och avancerad metodologi är viktig för att förstå, analysera och tolka data för att kunna initiera och leda forskning som har klinisk relevans och gagnar patienterna. 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar vid läkarprogrammets module 8 och jag är ansvarig för en 2-veckors elektiv kurs(MED3051) vid Oslo Universitet. Jag undervisar också EBM och forskningsmetodologi vid T5 kursen på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Nyligen har jag även publicerat en postgraduate tutorial methodology paper som belyser hur man kan emulera en radnomiserad studie genom att använda observationella data i SAGE research methods cases https://methods.sagepub.com/case/impact-statin-survive-cancer-patients-inference-emulate-target-trial

Akademiska priser och utmärkelser

Awarded Best citation award at the 22nd WONCA meeting in Seoul https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/61/2019/04/HEPI-Newsletter-2019_final-pdf.pdf for the article «Examining Bias in Studies of Statin Treatment and Survival in Patients With Cancer», published in Jama Oncology.