Louise Bergman.

Louise Bergman

Projektsamordnare

Tjänstledig.

Om mig

Jag är tjänstledig, kontakta istället mina kollegor via evaluation@ki.se eller forskargruppsledare Terese Stenfors

Jag är en del av Enheten för utvärdering (EVAL) och forskargruppen Learning in Health Care Contexts på institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Mitt främsta intresse ligger inom psykometri och att mäta psykologiska fenomen med hjälp av enkäter.

En stor del av mitt arbete sker på uppdrag av Styrelsen för utbildning (US) och  det arbetet ingår att ta fram enkäter för att mäta studentupplevd utbildningskvalitet samt att analysera och presentera förslagen för US.

Jag leder och konsulterar även projekt som innebär att rådge forskare, utbildare, intresseorganisationer och andra som behöver hjälp att utveckla och genomföra enkäter samt analysera och presentera resultaten.

Forskningsbeskrivning

Min forskning berör psykometrisk undersökning av kursvärderingar för att bättre förstå vad de mäter (validitet) och hur tillförlitliga de är (reliabilitet). Pågående projekt involverar:

  • Faktorer som påverkar svarsfrekvensen hos kursvärderingar
  • Att ta fram en valideringsmodell för kursvärderingar
  • Att ta fram en modell för undersökning av svarsfrekvensbias i kursvärderingar
  • Vilken typ av öppna frågor som leder till konstruktiva svar från studenterna

Utbildning

  • Structural Equational Modelling using Mplus, Utrecht Univeristy, 2017
  • Masterexamen i psykologi, Stockholms Universitet, 2016
  • Kandidatexamen i psykologi, Stockholms Universitet, 2014