Skip to main content
Photo not loading

Louise Lindberg

Administratör

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt är inom området pediatrisk epidemiologisk obesitasforskning. Det övergripande syftet är att undersöka kort- och långsiktiga konsekvenser av fetma i barndomen hos unga vuxna som genomgått fetmabehandling som barn jämfört med en grupp från allmänheten. Detta kan vi undersöka genom att koppla det nationella registret för barnfetmabehandling (www.e-boris.se) med flera av de nationella registren.

Utbildning

Jag har en kandidatexamen i Service Management Health från Lunds Universitet och en masterexamen i Folkhälsovetenskap från Centre for Health Equity Studies (CHESS), från Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.   

Loading bibliometrics...