Lotta Reuterskiöld

Assisterande lektor

Om mig

Jag är Fil Dr/PhD, legitimerad psykolog och leg psykoterapeut (KBT). Arbetar som universitetsadjunkt.

Forskningsbeskrivning

Jag har under åren samlat på mig en hel del utbildning och kompetens inom områden såsom forskning, utbildning, pedagogik, kvalitetsarbete, kliniskt arbete med barn, unga och vuxna (metodinriktning KBT), administration, koordinering samt ledning och styrning. Allt detta har varit möjligt tack vara ett gediget arbete och samarbete med forskare, kliniker, kollegor, studenter och samverkan inom och mellan lärosäten.

Avhandlingsarbetet med titel: ”Fears, anxieties and cognitive-behavioral treatment of specific phobias in youth” vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet fokuserade på överensstämmelse mellan barnets och förälderns beskrivning av barnets symptom på ett diagnostiskt screening-instrument (diagnostik och psykometri), föräldraskap och ångest och rädslor hos barn, samt en-sessionsbehandling av specifika fobier hos barn och unga. Deltagarna i projektet var barn och föräldrar från Sverige (Stockholm) och USA (Virginia).

I nuvarande forskning är jag involverad i ett projekt om behandling av fobier med virtual reality (VR), där vi i en studie jämför en-sessionsbehandling för spindelfobi med VR, långtidsuppföljning pågår. Per Carlbring (SU) är forskningsledare och huvudhandeldare till Alexander Miloff och jag är bihandledare.

Finansiär: VINNOVA

En kort presentation om VR behandlingen finns i länken nedan.

https://www.carlbring.se/presentation-fran-bokmassan-om-virtual-reality-behandling/

Ytterligare ett projekt är behandling av tandvårdsrädsla hos barn och unga och behandling med KBT och internet KBT, vid KI. I detta  forskningsprojekt har jag tidigare varit bihandledare till Shervin Shahnavaz. Länk till forskningsbeskrivning.  https://ki.se/people/shesha

Ett annat är fortsatt forskningssamarbete med professor Thomas Ollendick (USA) om fobier, rädslor och ångest hos barn och unga och behandling där vi har mycket data kvar från en stor behandlingsstudie som genomfördes parallellt i Sverige och USA (RCT).

Utbildning

1984 Allmänmedicin. Sjuksköterskeexamen. West Berkshire School of Nursing. English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting, Storbritannien och Nordirland.

1997-2002 Psykologi (teori och behandling: KBT). Psykologexamen (Msc). Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Legitimation 2003.

2003-2008 Forskarutbildning i Psykologi (klinisk psykologi). Doktorsexamen (filosofie doktor). Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

2007 Universitetspedagogik 1. Universitetspedagogiskt centrum (UPC). Stockholms universitet.          

2009-2012 Psykoterapi (KBT: teori och behandling). Psykoterapeutexamen. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Legitimation 2012.             

2016-2017 Chefsprogram vid Stockholms universitet. Ledarskap i akademin, att vara arbetsgivare och det personliga ledarskapet.

2018 Universitetslärarutbildning 2 (UL 2). (Humaniora och samhällsvetenskap). Stockholms universitet.  

Akademiska priser och utmärkelser

2009 Stockholms universitets bästa avhandling i psykologi.

2009 Beteendeterapeutiska föreningen-utmärkelse i kategorin: Bästa doktorsavhandling