lars_lindqvist.jpg

Lars Lindqvist

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Lars Lindquist är adjungerad professor på Institutionen för Medicin, Huddinge och överläkare på infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Lars Lindquist har tre huvudområden för sin forskning:

1. Olika aspekter på infektioner i det centrala nervsystemet, såväl i djurexperimentella modeller som i kliniska studier. De kliniska studierna har bland annat omfattat bakterieorsakad hjärnhinneinflammation inklusive borrelia och fästingöverförd hjärninflammation (TBE), studier som bland annat bedrivits i samarbete med forskare från de baltiska länderna.

2. Tuberkulos och hiv/aids i ett u-landsperspektiv. Dessa studier har syftat till att kartlägga samverkan mellan hivinfektion och tuberkulos med framförallt Etiopien som utgångspunkt.

3. Vaccinologi med fokus på vaccination mot flavivirus i synnerhet TBE och Japansk encefalit.

Loading bibliometrics...