Ljubica Matic

Ljubica Matic

Senior forskare

Om mig

Ljubica Matic har doktorsexamen i Medicinsk Biokemi från Karolinska Institutet, Sverige 2012 och MSc-examen (Cum Laude) i Molekylärbiologi från Belgrads Universitetet, Serbien 2003. Sedan 2012 jobbar hon som senior forskare och biträdande professor i Kärlkirurgi gruppen, MMK, Karolinska Institutet. Hennes huvudsakliga fokus ligger på nya molekylära mekanismer för kärlsjukdomar som är särskilt relaterade till glattmuskelceller, liksom på biomarkörer och terapeutiska metoder vid åderförkalkning. Hon använder integrativa systemanalyser, kombinerar bioinformatiska och kliniska dataundersökningar med in vivo modeller av kärlsjukdom, medan in vitro-systemer baserade på primära celler och vävnadsexplantater används för funktionella och mekaniska undersökningar. Hennes forskning har tilldelats flera bidrag och stipendier från SSMF och Heart-Lung Foundation (HLF). Sedan 2004 har hon också kontinuerligt ägnat sig åt pedagogiskt arbete som föreläsare, handledare och kursledare för doktorander i kardiovaskulärprogrammet och studenter i medicin- och biomedicinprogrammen på KI. Som granskare är hon aktiv i flera tidskrifter och finansieringsorganisationer, dvs American Journal of Human Genetics, Journal of Internal Medicine, Swiss National Science Foundation (SNSF), medan hon som styrelseledamot bidrar till KI Respiration and Inflammation Network (KIRCNET; http://ki.se/en/research/kircnet-ki-respiration-and-circulation-network).