Om mig

Jag heter Liza Klacksell Israelsson, Specialistsjuksköterska och Msc inom barn och ungdomars hälsa.

1998 började jag arbeta som Specialistsjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

2008 började jag arbeta som Universitetsadjunkt på Institutionen för kvinnors och barns hälsa (Inst KBH), KI. Till en början delade jag arbetstiden mellan ALB och Inst KBH. Idag arbetar jag 100% på Inst KBH, KI + enstaka pass på ALB för att inte tappa min specialistsjuksköterskeprofession.

Jag håller i ett projekt en del av min arbetstid gällande kvalitetsuppföljning av barn födda med esofagusatresi, samt är i start av att påbörja doktorandstudier.

Utbildning

1993-1996 Sjuksköterskeprogrammet 120 p, Mälardalens högskola, Eskilstuna

1997-1998 Specialistutbildning barn och ungdom 40 p, Uppsala Universitet

2004-2006 Magisterkurs i Barn och ungdomars hälsa 40 p, Karolinska Institutet

2007 Klinisk handledning I 7.5 hp, Karolinska Institutet

2009 Access 2003, Interaktiv grundutbildning samt personlig fortsättningsutbildning

2009 Pedagogik för Universitetslärare 3 v heltidsstudier

2015 Återkoppling FBV15 2 v heltidsstudier