Fotografi av Liv Sadeqi

Liv Sadeqi

Handläggare

Ansvarig Stewardship/givarvård och donatorrelationer

Om mig

Ansvarig för Stewardship/givarvård och donatorrelationer på Development Office. Jag hjälper KI:s forskare med återrapporteringar till donatorer. Givarvård är en central del i arbetet med extern privat finansiering och bidrar bl a till att våra forskare kan utveckla egna donatorrelationer samtidigt som vi säkerställer att våra donatorer får tillräckligt bra återrapportering. 

På Development Office arbetar vi för en bättre hälsa för alla och för att fortsätta utveckla Karolinska Institutet som ett världsledande medicinskt universitet genom att öka finansieringen från privatpersoner, företag och stiftelser.

Vårt mål att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att KI:s donatorer ska hitta forskningsområden som passar just deras intressen och engagemang.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med KI:s forskare och universitetsledning.

Är du nyfiken på KI:s forskning eller är du forskare på KI som vill veta mer om vårt arbete så kontakta oss gärna.