Skip to main content

Om mig

Studievägledare vid institutionen för folkhälsovetenskap (PHS) och institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Loading bibliometrics...