Liselotte Schäfer Elinder

Liselotte Schäfer Elinder

Adjungerad professor

Adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för global folkhälsa och leder forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet.

Om mig

Jag är adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för global folkhälsa och leder forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet. Jag är också anställd vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, där jag jobbar med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Efter att jag tog min PhD i medicinsk biokemi i Danmark i 1990 anställdes jag som postdok-forskare vid Karolinska Institutet för att utföra forskning inom området ateroskleros och hjärt- och kärlsjukdomar. År 1998 anställdes jag vid Statens folkhälsoinstitut som chef för Enheten för kost och fysisk aktivitet. Under den tiden deltog jag i utvecklingen av Sveriges folkhälsopolitik som antogs 2003.

Under 2006 anställdes jag vi Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting som chef för enheten Tillämpad näringslära. År 2009 återvände jag till Karolinska Institutet som biträdande avdelningschef för avdelningen Interventions- och implementeringsforskning, Institutionen för folkhälsovetenskap. År 2013 blev jag adjungerad lektor i interventions- och implementeringsforskning vid Institutionen för folkhälsovetenskap och 2017 blev jag adjungerad professor i folkhälsovetenskap.

Forskningsbeskrivning

Min forskargrupp fokuserar på tre huvudområden:

  • Epidemiologiska studier om hälsosamma och hållbara matvanor och fysisk aktivitet och deras uppströms determinanter i relation till hälsoutfall
  • Multidisciplinär forskning om utveckling, implementering och utvärdering av interventioner och verktyg för att främja hälsa och förebygga fetma och kroniska sjukdomar
  • Uppdrag som ligger inom forskargruppens kompetensområde

Pedagogiska meriter

Huvudaktiviteter:

  • Interventions- och implementeringsforskning kurs 2454 (forskarutbildning), lärare och examinator (7.5 ECTS)
  • Implementering och utvärdering på utbildningen Master i folkhälsovetenskap/hälsopromotion. Kursledare och föreläsare (7 ECTS)
  • Hälsa, miljö och samhälle, kurs inom läkarutbildningen, lärare

Utbildning

Jag har en Masterexamen i Experimentell biologi från Odense universitet i Danmark och en PhD från Århus Universitet och Akademiet for de tekniske videnskaber, Danmark