Om mig

Doktorand på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC

Specialistsjuksköterska, operation. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Forskningsbeskrivning

Forskar om luftrenhet i operationsrum under höft- och knäprotesoperationer. Vi använder ett mätinstrument som i realtid mäter biopartikelnivån i operationsrummet. Det övergripande syftet med projektet är att validera mätinstrumentet – Bio Aerosol Monitoring System (BAMS), samt att undersöka hur sjukvårdspersonalsrelaterade faktorer påverkar nivån av luftburna biopartiklar under artroplastikoperationer.