Skip to main content
speedphoto.jpg

Lisa Holmlund (f.d Bergmark)

Postdoktor

Om mig

Jag är forskarstuderande inom nationella forskarskolan för vårdvetenskap (NFV) sedan hösten 2014. Jag har en bakgrund som arbetsterapeut inom neurologisk akutsjukvård, öppenvård och rehabilitering, främst rehabilitering för personer med ryggmärgsskada. Jag har arbetat sedan 2003 som arbetsterapeut på Spinaliskliniken på Rehab Station Stockholm och även deltagit som arbetsterapeut i projektet Spinalis i Botswana. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är arbetsåtergång för personer med ryggmärgsskada. Avhandlingsarbetet är baserat på en deltagande ansats, dvs en ansats där deltagaren ses som en samarbetspartner i forskning. I samarbete med personer med ryggmärgsskada och aktörer inom arbetsrehabilitering kommer kunskap genereras för utveckling av en komplex intervention för arbetsrehabilitering. 

Första åren efter ryggmärgsskada är avgörande för återgång till arbete, tidiga och samordnade rehabiliteringsinsatser är en nödvändighet för att möjliggöra delaktighet på arbetsmarknaden för personer med ryggmärgsskada. Projektet kommer att resultera i att personen med ryggmärgsskada är i fokus vid utveckling av ett interventionsprogram vilket sedan kommer att vara applicerbart inom hälso- och sjukvården.

 [pubmed:21592045]

Utbildning

Arbetsterapeutexamen, Umeå Universitet, 2001

Medicine magisterexamen, Karolinska Institutet, 2009

 

Loading bibliometrics...